PRO KIDS Fundacja

Fundacji na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych na bazie rozwoju fizycznego i nauki gry w tenisa na każdym poziomie.

Misja

Mens sana in corpore sano 
– w zdrowym ciele zdrowy duch

Juwenalis 10.356-64

Cele

Współpraca

Projekty

 • Premium Coaches (konsultacje i analizy w Polsce),
 • Exclusive Coaches (konsultacje i analizy na wyjazdach)
 • kluczowy program identyfikacji i rozwoju talentów pod nazwą TDP – Talent Development Program zwierający w sobie cykle prestiżowych turniejów Champions – Mistrzaki.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU:

 • opieka w całym życiu zawodniczym i pozawodniczym.
 • Profesjonalne, długofalowe rozwijanie potencjału sportowego zawodników przy wsparciu fundacji PRO KIDS Foundation.
 • Budowanie grupy zawodników z potencjałem sportowym od wczesnych etapów rozwoju w celu prowadzenia profesjonalnej opieki w całym procesie.
 • Konsultacje w programach Premium i Exclusive Coaches.

 • Budowanie bazy danych zawodników, w celu systematycznego, długofalowego monitorowania procesu od dziecka do wysokiego wyczynu po zakończenie kariery i funkcjonowanie jako senior, trener.
  • Baza danych umożliwia obserwacje i analizy pod kątem nauki i rozwoju:
   • tenisowego (technika, taktyka).
   • Fizycznego (biomechanika ruchu, unikanie kontuzji, szeroko rozumiany „trening” dopasowany do rozwoju, w tym biologicznego).
   • Psychicznego (rytuały, motywacje, cechy wykazywane w rywalizacji, rozwój mentalny).
   • Procesu przejścia od dziecka przez juniora do zawodnika wysokiego wyczynu oraz zakończenia kariery i funkcjonowania w życiu poza zawodniczym.
  • Umożliwia współpraca team-ów zawodników w zakresie:
   • rozwoju i modyfikacji technik gry.
   • Doboru taktyki w oparciu o potencjał zawodnika.
   • Rozwoju fizycznego zawodnika.
   • Funkcjonowania w procesie kariery sportowej.
   • Zakończenia kariery sportowej i przejścia do życia poza zawodniczego.

 • Cykle turniejów Mistrzaki (Champions) mają na celu podsumowanie, doszlifowanie zainicjowanego procesu prowadzonego na zgrupowaniach i przygotowanie do dalszej nauki i rywalizacji.
 • Cykle dają możliwość rozgrywania meczy turniejowych zawodnikom na wysokim, zbliżonym poziomie w dopasowanych warunkach, zgodnych z systemem Ad & Ad.

ZGŁOSZENIA i PROCES KWALIFIKACJI DO TDP & Champions:

 • Zgłoszenie następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza.
 • Po konsultacji i/lub zgrupowaniu następuje zakwalifikowanie zawodnika do odpowiedniej grupy.
 • Zawodnik, który będzie wykazywał cechy determinujące i umożliwiające dalszy rozwój będzie otrzymywał powołania na zgrupowania i turnieje.

Zarząd

Katarzyna Świciak

Trenerka tenisa i przygotowania fizycznego, współprowadząca i koordynatorka PIT Programu Identyfikacji Talentów w PZT oraz cyklu turniejów Talenciaki mającego na celu metodyczną identyfikację talentów i kluczowe kształcenie zawodników tenisa na etapie przejścia do tenisa juniorskiego. Kontynuatorka i bezpośrednia sukcesorka najlepszych trenerów. Trener asystent kadry U12 dziewcząt w PZT.
Prywatnie bardzo zaangażowana kobieta, wspomagająca szeroko rozumiany rozwój dzieci i młodzieży, w tym fizyczny i psychiczny.

Maciej Toboła

Trener tenisa, były zawodnik, wielokrotny tłumacz i prelegent ogólnopolskich konferencji tenisa. Trener prowadzący zgrupowania w PIT Programie Identyfikacji Talentów PZT. Genialny praktyk posiadający ogromne zasoby wiedzy. Kontynuator metodyki i praktyk wielu wybitnych, światowych trenerów i metodyków.
Prywatnie, poza byciem fantastycznym ojcem dwójki córek, artysta fotograf prowadzący biograficzną stronę fotograficzną oraz analityczną, praktyczną stronę tenisową.

Rafał Rybicki

Instruktor tenisa i narciarstwa zjazdowego, teoretyk i praktyk tenisa oraz przygotowania fizycznego. Funkcjonalnie trener i prywatnie ojciec dwójki zawodników tenisa cechującymi się dobrymi walorami technicznymi i fizycznymi. Zawodowo przedsiębiorca i konstruktor. Organizator wielu projektów realizowanych z sukcesami.
Prywatnie poza tenisem zainteresowany motosportem, sztuką, fotografią oraz filmem.

Kontakt

Polityka prywatności

Fundacja
PRO KIDS Foundation
Fundacja w organizacji

ul. Ciechanowska 26
Sońsk 06-430
Komórka: 509 434 634
Email: kontakt@prokids.life

Szybki kontakt